#دعاڪنیم Images and Videos

187 Posts

Top Posts

 • 1,842
 • 29

آقای رضا دلیری از قادر آباد @rezalove9113  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد به رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 156
 • 0

. ســـلام زمیـن‌لـرزه ۷.۳ ریـشتـری در #کرمانشاه ! باعث #ڪشته  و#زخمی  شدن خیلی از همــوطنانمون شد! . یه عــده الان زیــرآوارن! عده‌ا...

a month ago
 • 1,489
 • 6

اَمّن یجیبُ المُضطّر اِذا دعاهُ و یَکشِفُ السوء درلحظات افطار براے تمام گرفتاران ومریض داران وحاجت داران ڪہ محتاج دعاے من وتو هست...

6 months ago
 • 15
 • 2

#دعاڪنیم  برای دلهایمان برای چشمهایمان ❣برای گریه و خنده هایمان مهربان #خداے  من ❣میدانم ڪه تا آسمان راهے نیست ولی تا آسمانے شدن ر...

a year ago
 • 156
 • 8
a year ago
 • 130
 • 0

درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً  ...

a year ago
 • 338
 • 5

#دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛ نفسے #زنده  است شايد هنوز #قلبى❤️ميتپد  خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً #اثر  داره

a year ago
 • 250
 • 7

درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً #اث ...

a year ago
 • 79
 • 1

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

a year ago

Recent Posts

 • 24
 • 0

#دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً #اثر  داره

a month ago
 • 59
 • 0

زمیـن‌لـرزه ۷.۳ ریـشتـری در #کرمانشاه ! باعث #ڪشته  و#زخمی  شدن خیلی از #همــوطنانمون  شد😔! #یه_عــده_الان_زیــرآوارن ! #عده ‌اے_تـو_ڪو...

a month ago
 • 423
 • 10

#کرمانشاه  . زمیـن‌لـرزه ۷.۳ ریـشتـری در #کرمانشاه ! باعث #ڪشته  و#زخمی  شدن خیلی از #همــوطنانمون  شد😔! . #یه_عــده_الان_زیــرآوارن ! ...

a month ago
 • 94
 • 1

#ســـلام  زمیـن‌لـرزه ۷.۳ ریـشتـری در #کرمانشاه ! باعث #ڪشته  و#زخمی  شدن خیلی از #همــوطنانمون  شد😔! . #یه_عــده_الان_زیــرآوارن ! #عد ...

a month ago
 • 156
 • 0

. ســـلام زمیـن‌لـرزه ۷.۳ ریـشتـری در #کرمانشاه ! باعث #ڪشته  و#زخمی  شدن خیلی از همــوطنانمون شد! . یه عــده الان زیــرآوارن! عده‌ا...

a month ago
 • 2,622
 • 53

#ســـلام  زمیـن‌لـرزه ۷.۳ ریـشتـری در #کرمانشاه ! باعث #ڪشته  و#زخمی  شدن خیلی از #همــوطنانمون  شد😔! . #یه_عــده_الان_زیــرآوارن ! #عد ...

a month ago
 • 449
 • 0

آقای سیدصالح از قزوین بوئین زهرا @salehsalehi23  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد به رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪ ...

2 months ago
 • 705
 • 5

آقای سیدصالح از قزوین بوئین زهرا @salehsalehi23  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعا ...

2 months ago
 • 1,842
 • 29

آقای رضا دلیری از قادر آباد @rezalove9113  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد به رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 730
 • 18

آقای مازیار رضایی از تڪچرخ زن های خوب بندر ماهشهر در امان #خدا  #پایدار  وسلامت @maziyar_rezaei73  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما ن...

2 months ago
 • 374
 • 2

آقای پوریا سلطانی از الیگودرز @porya4222  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 520
 • 12

خریدار Crm انجین طلا مشڪی هرکی برا فروش داشت به نفر تگ شده رو عکس پی بده باتشڪر#Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شم...

2 months ago
 • 358
 • 1

آقای یقوب دانش از شهرستان پارسیان @y .d.a.a.7470 #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شم انشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪ ...

2 months ago
 • 339
 • 1

آقای هانی تقوی از شهرک امام @hanitaghavi1  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 316
 • 2

آقا یوسف از پارسیان @yousef__0108  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 370
 • 7

آقا نوید از رشت @navid_yahyaei013  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 347
 • 5

آقای احمدرضا نوعی از لردگان @noeiahmad  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 435
 • 2

آقا مسیح از اصفهان @masih_mirzaee .esf #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 378
 • 3

آقای علیرضا از بندر عباس @alireza .band66 #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 342
 • 6

آقای محمدرضا ملاعلی از قزوین @mohammadreza_molai1  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دع ...

2 months ago
 • 249
 • 2

آقا محمد از تهران @haji_zx  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 242
 • 0

آقای امیرعلی از ڪرج @amir_ali_0261  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 343
 • 2

آقای علیرضا از بندر عباس @alireza .band66 #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 420
 • 4

آقای سعید از قادر آباد @saeed_rayat_p  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 329
 • 7

آقای سیدصالح از قزوین @salehsalehi23  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 312
 • 1

آقای حمیدرضا طاهری از تاڪستان قزوین @hamidreza_taheri_cb  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درح...

2 months ago
 • 329
 • 3

آقای حمید ملڪی از رفسنجان @hamidmaleki2012  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 270
 • 0

آقا سجاد شهرستان نیم ور @sajad_ghorbaniii  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 427
 • 8

آقا امید بینایی از فارس آباده @omid .b0551 #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 354
 • 1

آقای اسماعیل فیصلی از بندر ماهشهر @esi .feasli #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنی ...

2 months ago
 • 371
 • 3

آقا رسول از گوین هرمزگان @rasooldarsi9586  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

2 months ago
 • 85
 • 4

#سبْحانَکَ  یا لا اِلـهَ إلاّ اَنْتَ #الْغَوْثَ  الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ یا #رَب  دراین لحظات براے تمام گرفتاران و#مریض  دا...

6 months ago
 • 1,489
 • 6

اَمّن یجیبُ المُضطّر اِذا دعاهُ و یَکشِفُ السوء درلحظات افطار براے تمام گرفتاران ومریض داران وحاجت داران ڪہ محتاج دعاے من وتو هست...

6 months ago
 • 98
 • 6

. #فزت ‌وربِّ‌الڪعبہ . لبخند بہ چھره ام نشاندے اے تیغ خاڪِ غمش از دلم  تڪاندے اے تیغ ناگاه مرا به سوے زهـرا بردے دو آینہ را بہ هم ر...

6 months ago
 • 338
 • 5

#دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛ نفسے #زنده  است شايد هنوز #قلبى❤️ميتپد  خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً #اثر  داره

a year ago
 • 4
 • 0

درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً  ...

a year ago
 • 292
 • 1

#دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛ نفسے #زنده  است شايد هنوز #قلبى❤️ميتپد  خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً #اثر  داره

a year ago
 • 78
 • 3
a year ago
 • 28
 • 0

#دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً #اثر  داره

a year ago
 • 19
 • 0

#دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً #اثر  داره

a year ago
 • 69
 • 2

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

a year ago
 • 507
 • 5

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد

a year ago
 • 13
 • 0

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

a year ago
 • 45
 • 2

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

a year ago
 • 310
 • 14

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

a year ago
 • 34
 • 1

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، تا آخرین نفس ایستادی مقاومت کردی از جان از مال اما اینبار آتش بر تو غلبه کردی اما از خدایی که آتش را بر ابرا...

a year ago
 • 158
 • 2

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

a year ago
 • 55
 • 4

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

a year ago
 • 41
 • 2

#دعای_امروز  درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم، برادرم دعا كن دع...

a year ago
 • 17
 • 0

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

a year ago
 • 5
 • 0

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

a year ago
 • 61
 • 0

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

a year ago
 • 56
 • 0

‍. درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم ... شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است شايد هنوز #قلبى  ميتپد . خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً...

a year ago
 • 250
 • 7

درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً #اث ...

a year ago
 • 62
 • 3

براي سلامتي آتش نشانان و کلیه نیروهای امدادی كه زير آوار در ساختمان پلاسكو مانده اند دعا كنيد!😔🙏

a year ago
 • 79
 • 1

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

a year ago
 • 75
 • 1

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

a year ago