#دعاڪنیم Images and Videos

180 Posts

Top Posts

 • 1,730
 • 29

آقای رضا دلیری از قادر آباد @rezalove9113  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد به رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

6 days ago
 • 1,495
 • 5

اَمّن یجیبُ المُضطّر اِذا دعاهُ و یَکشِفُ السوء درلحظات افطار براے تمام گرفتاران ومریض داران وحاجت داران ڪہ محتاج دعاے من وتو هست...

4 months ago
 • 341
 • 5

#دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛ نفسے #زنده  است شايد هنوز #قلبى❤️ميتپد  خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً #اثر  داره

9 months ago
 • 250
 • 7

درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً #اث ...

9 months ago
 • 15
 • 2

#دعاڪنیم  برای دلهایمان برای چشمهایمان ❣برای گریه و خنده هایمان مهربان #خداے  من ❣میدانم ڪه تا آسمان راهے نیست ولی تا آسمانے شدن ر...

a year ago
 • 157
 • 8
9 months ago
 • 131
 • 0

درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً  ...

9 months ago
 • 365
 • 2

آقای پوریا سلطانی از الیگودرز @porya4222  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

12 days ago
 • 82
 • 1

‍ درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً ...

9 months ago

Recent Posts

 • 446
 • 0

آقای سیدصالح از قزوین بوئین زهرا @salehsalehi23  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد به رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪ ...

2 days ago
 • 418
 • 0

آقای سیدصالح از قزوین بوئین زهرا @salehsalehi23  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد به رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪ ...

2 days ago
 • 674
 • 4

آقای سیدصالح از قزوین بوئین زهرا @salehsalehi23  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعا ...

2 days ago
 • 1,730
 • 29

آقای رضا دلیری از قادر آباد @rezalove9113  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد به رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

6 days ago
 • 727
 • 18

آقای مازیار رضایی از تڪچرخ زن های خوب بندر ماهشهر در امان #خدا  #پایدار  وسلامت @maziyar_rezaei73  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما ن...

12 days ago
 • 365
 • 2

آقای پوریا سلطانی از الیگودرز @porya4222  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

12 days ago
 • 514
 • 12

خریدار Crm انجین طلا مشڪی هرکی برا فروش داشت به نفر تگ شده رو عکس پی بده باتشڪر#Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شم...

12 days ago
 • 353
 • 1

آقای یقوب دانش از شهرستان پارسیان @y .d.a.a.7470 #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شم انشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪ ...

13 days ago
 • 333
 • 1

آقای هانی تقوی از شهرک امام @hanitaghavi1  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

13 days ago
 • 313
 • 2

آقا یوسف از پارسیان @yousef__0108  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

13 days ago
 • 371
 • 7

آقا نوید از رشت @navid_yahyaei013  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

13 days ago
 • 342
 • 4

آقای احمدرضا نوعی از لردگان @noeiahmad  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

13 days ago
 • 430
 • 2

آقا مسیح از اصفهان @masih_mirzaee .esf #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

14 days ago
 • 335
 • 6

آقای محمدرضا ملاعلی از قزوین @mohammadreza_molai1  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دع ...

14 days ago
 • 245
 • 2

آقا محمد از تهران @haji_zx  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

14 days ago
 • 242
 • 0

آقای امیرعلی از ڪرج @amir_ali_0261  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

14 days ago
 • 339
 • 2

آقای علیرضا از بندر عباس @alireza .band66 #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

15 days ago
 • 419
 • 3

آقای سعید از قادر آباد @saeed_rayat_p  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

15 days ago
 • 321
 • 7

آقای سیدصالح از قزوین @salehsalehi23  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

15 days ago
 • 309
 • 1

آقای حمیدرضا طاهری از تاڪستان قزوین @hamidreza_taheri_cb  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درح...

16 days ago
 • 330
 • 3

آقای حمید ملڪی از رفسنجان @hamidmaleki2012  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

16 days ago
 • 354
 • 1

آقای اسماعیل فیصلی از بندر ماهشهر @esi .feasli #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنی ...

17 days ago
 • 366
 • 3

آقا رسول از گوین هرمزگان @rasooldarsi9586  #Crm250  @crm .bazha کامنٺــ شما نشانه شخصیٺــ شمامیباشد #به  رسم#رفاقت  درحق هم#دعاڪنیم 

17 days ago
 • 86
 • 4

#سبْحانَکَ  یا لا اِلـهَ إلاّ اَنْتَ #الْغَوْثَ  الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ یا #رَب  دراین لحظات براے تمام گرفتاران و#مریض  دا...

4 months ago
 • 1,495
 • 5

اَمّن یجیبُ المُضطّر اِذا دعاهُ و یَکشِفُ السوء درلحظات افطار براے تمام گرفتاران ومریض داران وحاجت داران ڪہ محتاج دعاے من وتو هست...

4 months ago
 • 341
 • 5

#دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛ نفسے #زنده  است شايد هنوز #قلبى❤️ميتپد  خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً #اثر  داره

9 months ago
 • 4
 • 0

درڪنار تسلیت‌ها؛، #دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛، نفسے #زنده  است❤️ شايد هنوز #قلبى  ميتپد خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً  ...

9 months ago
 • 294
 • 1

#دعاڪنیم .. شاید هنوز زیرآوارها؛ نفسے #زنده  است شايد هنوز #قلبى❤️ميتپد  خواهرم برادرم دعا كن دعاهامون قطعاً #اثر  داره

9 months ago